Carlube Radiator flush přípravek na čištění výplach chladičů 300ml Zobrazit větší

Carlube Radiator flush přípravek na čištění výplach chladičů 300ml

FRF301

Nové

Carlube Radiator flush Čistič chladiče - výplach chladiče  - Profi výrobek

Více informací

Omezená nabídka

109 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

Popis produktu

Přípravek na čištění chladičů

Skladování a použití

Příprava a použití

Návod k použití:
Nechte systém vychladnout. Chladič vypusťte a propláchněte vodou. Systém znovu naplňte vodou a nalijte do něj celý obsah (300 ml) přípravku Radiator Flush. Ujeďte autem asi 80 km a nebo nechte motor běžet při provozní teplotě pod dobu 10 minut. Motor nechte zchladnout, chladič znovu vypusťte a naplňte ho nemrznoucí kapalinou. Jedna nádobka vystačí na chladící systém o kapacitě 10 litrů. Obsah: metakřemičitan disodný.

Bezpečnostní pokyny

Zdraví nebezpečné

X Dráždivý.

Specifická rizikovost: R36/38 Dráždí oči a kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Předlékařská první pomoc: Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledejte lékaře. Při styku s kůží omyjte vodou mýdlem a důkladně opláchněte, použijte ochranný krém na pokožku. Při zasažení vyplachujte oči s otevřenými víčky čistou tekoucí vodou několik minut. Přetrvávající potíže konzultujte s lékařem. Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení, zapít větším množstvím vody a vyhledejte lékaře.


Další produkty ve stejné kategorii (30)