SYNTOL HD 265 PLUS (DOT 4, VW TL 766/X) - 500ML Zobrazit větší

SYNTOL HD 265 PLUS (DOT 4, VW TL 766/X) - 500ML

10111010500/151

Nové

SYNTOL HD 265 PLUS špičková kvalita

Více informací

Omezená nabídka

129 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

Syntol HD 205. Brzdová kapalina Syntol HD 205 se používá pro všechny hydraulické brzdové systémy motorových vozidel v teplotním rozmezí od -50 °C až do 245 °C. Je vhodná pro provoz osobních i nákladních automobilů, autobusů apod. Splňuje normy DOT 3, VW TL 766, ISO 4925, SAE J 1703 F a FMVSS 571.116. Bod varu brzdové kapaliny Syntol HD 205 je min. 245 °C. Výměnná lhůta kapaliny Syntol HD 205 je doporučena po 2 letech provozu.

  • Návod k použití: Při plnění či výměne brzdové kapaliny bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce motorového vozidla. Působí škodlivě na lak. Pootevření spotřebujte.
  • Upozornění: Nebezpečí ohně - hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Skladujte v originálním, neporušeném, dokonale uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Chraňte před vzdušnou vlhkostí a znečištěním! Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Obal je recyklovatelný. Po dokonalém vyprázdnění odevzdejte obal do tříděného odpadu.

Další produkty ve stejné kategorii (30)